منشور اخلاقی شرکت ویستا دارو تجهیز گستر
با رعایت حقوق بشر و رعایت اصول اخلاقی در محیط کار و به منظور نهادینه شدن رفتار شغلی مورد انتظار، ارج نهادن به همه مشتریان و تقویت تعلقات سازمانی، منشور اخلاقی این شرکت در ۹ بند به شرح زیر بین همه ما توافق و تنظیم گردید برای رعایت آنها متعهد گردیده ایم:

۱. رعایت نظم و انضباط و تکریم به مشتریان.
۲. ترویج فرهنگ مشتری مداری و تبدیل آن به یک ارزش حاکم در شرکت.
۳. رعایت اصول صداقت، درستی، امانت داری، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان.
۴. تلاش توأم با دقت در انجام به موقع کارها به صورت فردی یا گروهی و حل مشکلات مشتریان.
۵. تلاش در جهت انجام بهترین خدمات برای مشتریان که شامل: تضمین کیفیت و تحویل کالا طبق قرارداد رسمی با رعایت قوانین و مقررات می باشد.
۶. محوریت قراردادن (ارتقای مستمر کیفیت) و انجام امور به صورت مشارکت گروهی و شناسایی نیازهای در حال تغییر مشتریان و به روز رسانی محصولات.
۷. ایجاد فضای مناسب اداری و رعایت سلسله مراتب با در نظر گرفتن قوانین و ضوابط اداری و حفظ منابع شرکت.
۸. تقویت خلاقیت و نوآوری و انگیزه های مثبت کاری در تمامی منابع انسانی و ایجاد شادی و نشاط در فضای کاری.
۹. تعهد به بهبود مستمر و اثر بخش در تمام فرآیندها و عملکردهای پرسنلی، سازمانی، زیست محیطی، ایمنی و بهداشتی.