اشکال دارویی:

اشکال دارویی نام انگلیسی اختصار
قرص Tablet Tab
کپسول Capsule Cap
آمپول Ampoule Amp
قطره Drop Drop
پماد Ointment Oint
شیاف Suppository Supp
شربت Syrup Syr
سرم Injection Intravenous Inj
سوسپانسیون Suspension Susp
انفوزیون Infusion Inf
     

 

 

مکانیسم اثر دارو:

 • فارماکودینامیک: فرآیندی که طی آن دارو فیزیولوژی سلول را تغییر می دهد .

(توصیف کننده آن چیزی است که دارو بر روی بدن انجام می دهد).

 • فارماکو کینتیک: مطالعه حرکت مولکول های دارو در بدن .

(توصیف آن چیزی است که بدن بر روی دارو انجام می دهد).

 

 • بررسی چگونگی ورود دارو به بدن (جذب) (Absorption)
 • رسیدن به محلول مورد نطر (انتشار) (Distribution)
 • متابولیزه شدن (Metabolism)
 • دفع (Excertion)

 

عملکرد دارویی:

اثرات درمانی Therapeutic Effect

 • پاسخ فیزیولوژیک مورد انتظار بدن به دارو.
 • مثلا: نیتروگلیسرین باعث پائین آمدن کار قلب و بالا رفتن خونرسانی میوکادر میشود .
 • یک دارو ممکن است چندین اثر درمانی داشته باشد: آسپرین (ضد درد ، ضد تب ، ضد التهاب و ضد انعقاد)

 

اثرات نامطلوب دارویی:

 • عوارض جانبی (Side Effect): اثرات ناخواسته و ثانویه دارو است که ممکن است موجب صدمه یا آسیب شود .

(اگر عوارض جانبی دارو بیش از اثرات درمانی دارو بود باید قطع شود)

 • اثرات مخرب (Destructive Effect): پاسخ های شدید به دارو .
 • تجمع مقادیر دارویی (Accumulative Effect)(Toxic Effect): اثرات سمی بدنبال مصرف طولانی مدت یا تجمع در خون بدلیل اختلال

در دفع یا متابولیسم مقادیر زیاد در بدن که اثرات مرگباری بهمراه دارد .

(مثلا سطوح سمی مرفین باعث تضعیف تنفسی و مرگ می شود).

 • اثرات آلرژیک (Allergic Effect)
 • اثرات غیر طبیعی و غیر قابل پیشبینی (Idiosyncratic Effect)

تداخل دارویی:

     تداخل اثر داروها (Drug Interaction): وقتی دارویی بر مکانیسم عمل دارویی دیگر اثر بگدارد .

 • Antagonist Effect
 • Synergistic Effect

‍‌!مثال: کلسترامین (در درمان هیپر کلسترولی) جذب استامینوفن را کاهش و متوکلوپرامید (ضد تهوع) موجب تسریع جذب آن می شود .

 

زمان بندی پاسخ دوزهای دارویی:

 • شروع اثر (Onset): زمانی که طول مد کشد تا دارو پس از ورود به بدن از خود پاسخ نشان دهد .
 • حد اکثر پاسخ (اوج اثر) (Peak): زمانی که طول می کشد تا دارو به بالاترین غلظت موثر خود برسد .
 • دوام اثر (Trough): حداقل غلظت سرمی – خونی دارو درست قبل از دریافت نوبت بعدی دارو .
 • مدت اثر (Duration): مدت زمان تاثیر گذار بودن دارو .
 • نیمه عمر سرمی دارو (Half Time): مدت زمانی که مقدار دارو از اوج به نصف این میزان برسد ، نیمه عمر دارو نام دارد .

 

عوامل موثر بر عملکرد داروها:

عوامل و توجهات مربوط به رشد: افراد مسن ، نوزادان ، بارداری و شیردهی .

 • وزن
 • جنس (تغییر در چربی ، هورمون ها)
 • عوامل ژنتیک و فرهنگی: تفاوت تظاهرات دارویی در گروه های (آنتروپولوژی) مختلف قومی و نژاد .
 • محیط: بیماری که داروی مسکن را در یک محیط فعال و پر سر و صدا دریافت می نماید نمیتواند کاملا از فوائد آن دارو استفاده نماید .
 • عوامل روانی: انتظاراتی که بیماران از تاثیرات دارو دارند. پلاسبو (ماده ایی بی اثر و غیر فعال) .
 • زمان دارو دادن: معده خالی یا پر .

 

 

 

 

راه تجویز دارو:

      <  خوراکی: آسانترین و معمول ترین روش است ، اثر آن دیر تر ظاهر می شود ، تاثیر طولانی مدت دارند .

 • Sub Lingual زیر زبانی

<   راه های محیطی:

 • زیر جلدی (SC) Subcutaneous تزریق زیر لایه دوم پوست .
 • داخل عضلانی (IM) Intramuscular تزریق داخل عضله .
 • داخل وریدی (IV) Intravenous تزریق داخل ورید .
 • داخل جلدی (ID) Intradermal تزریق داخل درم زیر اپیدرم .

 

روش های اندازه گیری دارو:

 • Metric System سیستم متریک: گسترده ترین و راحت ترین روش

متر یا سانتی متر (طول) ، گرم یا میلی گرم (وزن) و سی سی یا لیتر (حجم)

* وزن

1 کیلو گرم = 1000 گرم

1 گرم = 1000 میلی گرم

1 میلی گرم = 1000 میکرو گرم

* لیتر

1 لیتر = 1000 میلی لیتر

 

محاسبات بالینی:  

                                                                                                 دوز دستور داده شده

     *   دوز لازم جهت تجویز = میزان در دسترس  ›‹                     ——————-

                                                                                                     دوز در دسترس

     *   مثال:                                                    Amp Morphin 2mg/IV

     *   دوز در دسترس مرفین = 10mg/ 1ml

     *   دوز دستور داده شده = 2mg

                                      2 mg

     *   1ml = 0.2 ml  ›‹———–

پاسخ:                             10 mg

 

محاسبه میزان دارو در کودکان:

     ! دوز دستور داده شده بر حسب وزن ›‹ وزن کودک = دوز لازم جهت تجویز

 • مثال: Amp Ampicillin 5mg/kg
 • در یک کودک 14 کیلو گرمی
 • پاسخ: 14kg = 70 mg ›‹5mg/kg

      ! بر اساس سطح بدن کودک (BSA)

 • براساس BSA دقیقتر است چرا که بر اساس وزن و قد است (نمودار وسط)
 • BSA کودک   BSA/ بزرگسال ›‹ دوز بزرگسال = دوز کودک
 • BSA بزرگسال : 7/1 متر مربع